20200531185617_IMG_1849.jpg

תהליך קבלה

עלים 3-01.png
עלים 5-01.png

תלמידות כיתה ח והוריהן!

אנו שמחים על בחירתכן לבדוק את האפשרות ללמוד באולפנת חלוצה ומאחלים לכם הצלחה רבה בתהליך הקבלה לכיתה.

זוהי תקופה מאתגרת בו היה צורך לבנות תהליך קבלה והכרות עם האולפנא-שונה מן הרגיל

א. אנו נקיים ימי הכרות להורים בתאריך כ"א טבת בשעה 21:00 -באולפנא.(בשמירה על הנחיות הקורונה).

ב. השנה אנו נערוך ימי הכרות בקבוצות קטנות עמ"נ לשמור על כללי הקורונה.

התאריכים הם:

י"ט טבת 

כ"ג טבת 

כ"ו טבת 

כ"ח טבת.

ביום ההכרות הבנות יפגשו את האולפנא , הצוות, השתתפו בפעילות חברתית ויעברו ראיון.

.

ההרשמה ליום הכרות תתקיים דרך האתר והשיבוץ ישלח אליכם. 

ניתן לפנות למזכירות האולפנא לפרטים ועזרה 08-9960643.

 

ליום ההכרות יש להגיע עם:

 

2 תמונות פספורט

תעודות של כיתה ז.

צילום ת"ז +ספח של ההורים.

 2 תמונות פספורט.

קבלת התשובות ישלחו בעז"ה עד ו' אדר