עליית הנוער

אולפנת חלוצה משוייכת לעליית הנוער ופועלת תחת פיקוחה.

כחלק מכך בנות הלומדות באולפנא זכאיות לבקש מעליית הנוער סיוע בתשלום שכר הלימוד.

משפחות שבנותיהן התקבלו לאולפנא והשלימו את תהליך הרישום לאולפנא יכולות להגיש בקשה לעליית הנוער-

את הבקשה כדאי להגיש דרך האולפנא על מנת שנוכל להדריך וללוות אתכם בתהליך החל מהגשת הבקשה ועד קבלת הדרגה הרצויה כפי שתתקבל.

ניתן להגיש את הבקשה גם באופן עצמאי ישירות למחוז של מקום מגוריכם.

מוזמנים לפנות לעו"ס האולפנא לסיוע וליווי בהגשת הבקשה.

 

הורים המעוניינים להגיש בקשה לעליית הנוער מתבקשים למלא את הטופס המצורף בקישור ולשלוח אותו למייל של האולפנא יחד עם המסמכים הבאים:

 צילום ת.ז+ ספח של אחד ההורים.

 3 תלושי שכר אחרונים של כל אחד מבני הזוג (לעצמאיים- שומת מס)

 תדפיס עובר ושב 3 חודשים אחרונים

 ניתן ורצוי לצרף גם מכתב שלכם עם נימוק לסיבת הבקשה.

 בכל מקרה של צורך מיוחד נוסף יש לצרף אסמכתא:

 *אם יש בעיה רפואית בבית- אישור רפואי לילד או להורה

 *למקבלי קצבאות- אישור מביטוח לאומי

*אישור על חובות כספיים אם יש

 *הסכם גירושין

*לעולים חדשים- תעודת עולה

עלים תמונות 2-01.png